Strona główna

Dziękujemy za udział w

IV konferencji BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI

która odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2022 r.
miejsce: Hotel Nadmorski, Gdynia

 

Celem konferencji jest:

 • zapoznanie uczestników  z funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi  bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • bezpieczeństwo kolejowej infrastruktury energetycznej i transportowej oraz zarządzanie ryzykiem, ochroną danych i obroną przed cyberatakami
 • problematyką bezpieczeństwa pojazdów szynowych, bezpiecznego i komfortowego przewozu osób oraz właściwego transportu ładunków w ruchu towarowym.

Konferencja ma charakter ogólnopolski i zawiera następujący zakres tematyczny:

 • Prawo  – procedury, przepisy, instrukcje, certyfikacja i akredytacja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – SMS, oraz ryzykiem
 • Bezpieczeństwo ruchu pociągów (ERTMS, przejazdy, urządzenia srk, automatyka, systemy wspomagające, łączność)
 • Mobilny i stacjonarny monitoring wizyjny, drony, urządzenia dostępowe
 • Pojazdy autonomiczne, sztuczna inteligencja
 • Bezpieczeństwo kolejowej infrastruktury energetycznej i transportowej
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych (podatności, luki, środki naprawcze, monitoring procesów, nadzór)
 • Inteligentne systemy informacji pasażerskiej
 • Pojazdy szynowe – monitorowanie poziomów utrzymania, systemy bezpieczeństwa w taborze
 • Współpraca służb (SOK, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, Służby Ratownicze, Kolejowe Ratownictwo Techniczne)
 • Infrastruktura dworcowa i przestrzeń publiczna – bezpieczny pasażer i pierwsza pomoc

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Instytut Kolejnictwa
 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Polskie Koleje Państwowe S.A. (budynki dworcowe)

Centrum Monitorowania Dworców Kolejowych
Biuro Bezpieczeństwa
Biuro Badań, Rozwoju i Cyfryzacji

 • PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. (infrastruktura liniowa)  

          Biuro Bezpieczeństwa
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
Biuro Teleinformatyki
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych
Kolejowe Ratownictwo Techniczne

 • Straż Ochrony Kolei
 • Komenda Główna Policji
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Służby ratownicze
 • NASK PIB
 • PKP CARGO S.A. – Biuro Bezpieczeństwa i Audytu
   Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego
  Biuro Taboru
 • PKP Intercity S.A.
   Biuro Taboru
  Biuro Informatyki
 • PKP Informatyka sp. z o.o. – Security Operations Center
 • PKP Energetyka S.A.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w formie słuchacza, prezentacji multimedialnej promującej rozwiązanie oraz  uczestnictwa w wystawie rozwiązań i usług.

 

Zbigniew Wiśniewski
tel: 508 500 995
e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

 

PATRONAT KONFERENCJI 2022

ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI 2022

 

SREBRNY PARTNER KONFERENCJI 2022

BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI 2022

WYSTAWCY 2022